Opći uvjeti

Opći uvjeti za iznajmljivanje plovila s agencijom Dalmatia Charter.

Plaćanje

Klijent mora izvršiti plaćanje 50% od ukupnog iznosa u roku od 7 dana nakon potpisivanja ugovora, a ostatak mora biti plaćen 4 tjedna prije chartera. Plaćanje se može izvršiti u gotovini ili bankovnim transferom. Klijent je također dužan dostaviti charter tvrtki imena i adrese svih članova posade četiri tjedna prije chartera.

Troškovi chartera

Najamnina obuhvaća korištenje plovila. Plovilo se dostavlja klijentu s punim tankom goriva, čisto i spremno za plovidbu, i mora biti vraćeno u istom stanju.

Primopredaja

Najmodavac dostavlja jedrilicu u plovnom stanju. Ako klijent ne dobije brod na raspolaganje u dogovoreno vrijeme i na dogovorenom mjestu (iz bilo kojeg razloga), može zahtijevati naknadu za dane kada nije imao brod na raspolaganju. Ako najmodavac ne može isporučiti plovilo na ugovorenom mjestu 24 sata po isteku roka ili staviti na raspolaganje drugi brod sličnih ili boljih mogućnosti, klijent može raskinuti ugovor i potraživati naknadu za onoliko dnevnog najma koliko brod nije bio dostupan. Nema druge naknade. Najmodavac mora provjeriti da li je motorni brod sposoban za morsku plovidbu i jesu li svi popisani dijelovi opreme na brodu. Svi nedostaci plovila ili opreme neprimijećeni u isporuci ne daju za pravo klijentu da smanji izvornu vrijednost najamnine. Klijent mora vratiti plovilo najmodavcu u dogovoreno vrijeme i na dogovoreno mjesto. Stoga se preporučuje sigurno planiranje rute i povratak u marinu u večernjim satima prije povratka na brod. Ako korisnik ne vrati plovilo na vrijeme i na mjesto, on pristaje platiti najmodavcu trostruku cijenu najma po danu, uz izgubljenu dobit i troškove najmodavca uzrokovanih zakašnjenjem.Kašnjenje je opravdano samo u slučajevima više sile i u tom slučaju klijent je dužan odmah obavijestiti najmodavca.

Sigurnosni polog (kaucija)

Prije preuzimanja plovila, klijent ostavlja polog od 1.050 ili 1.550 € u gotovini ili kreditnom karticom. Polog se u potpunosti vraća ako se brod vratiiznajmljivaču u dogovoreno vrijeme i mjesto i u dobrom stanju. Ako klijent iznajmljuje jedrilicu sa skiperom, i on/ona je dužan/na dati polog. Umjesto 1.050 ili 1.550 €, postoji mogućnost da se položi bespovratni depozit od 150 eura i povratni od 200 €. Takvo osiguranje ne pokriva štete na gumenjaku, iPad-ima i vanbrodskim motorima.

Osiguranje

obvezno je osiguranje plovila za sve štete nanesene trećim osobama. Polica osiguranja pokriva štete trupa plovila (odbitak od 1.550 EUR), osim onih koje proizlaze iz više sile. Štete pokrivene osiguranjem, koje nisu odmah prijavnjene najbližoj lučkoj kapetaniji i najmodavcu neće biti priznate u smislu ugovora o osiguranju, a eventualne štete će biti u potpunosti odgovornost klijenta.

Odgovornosti unajmitelja (klijenta)

Za djela i/ili nepažnju kijent za čije posljedice ja najmodavac odgovoran trećoj osobi, klijent će pokriti sve troškove najmodavcu za materijalne i pravne troškove koji proizlaze iz takvih radnji i/ili zanemarivanja. Kupac je posebno odgovoran ako plovilo je zaplijenjeno od strane dužnosnika na temelju nezakonite radnje. U nesreći, klijent će pribilježiti tijek događaja i zatražiti potrebnu potvrdu u pisanom obliku od lučkog kapetana, liječnika ili ovlaštenih službenih osoba. Najmodavac će također biti odmah obaviješten o događaju. U slučaju nestanka jedrilice, nemogućnosti plovidbe jedrilice, oduzimanja ili zabrane plovidbe od strane službenih osoba ili nekog drugog, klijent je dužan odmah obavijestiti nadležne dužnosnike i najmodavca.
Troškovi oštećenih ili izgubljenih predmeta, i opreme broda za jedrenje, moraju biti pokriveni od strane klijenta, a najmodavac će taj iznos odbiti iz položenog depozita. Klijent je dužan provjeravati ulje u motoru svaki dan. Klijent će također platiti naknadu za štetu nastalu uslijed nedostatka ulja u motoru. Oštećenje podvodnog dijela broda mora biti popraćeno podvodnim pregledom broda pri jedrenju o trošak klijenta.

Obveze klijenta

klijent se obvezuje ploviti u hrvatskim teritorijalnim vodama. Jedrenje tokom noći je zabranjeno. Ignoriranje ovog pravila bit će naplaćeno kaznenim iznosom od 500€. On/ona se obvezuje da neće davati plovilo u podzakup niti posuditi plovilo drugoj osobi, on/ona neće sudjelovati u regati, neće koristiti plovilo u komercijalne svrhe, za profesionalni ribolov, školu jedrenja i on/ona će ploviti noću samo u sigurnim vremenskim uvjetima uz nadzor na palubi.
Kako budu zahtijevali vremenski uvjeti, klijent je dužan brzo smanjiti jedra kako bi se osigurala udobna plovidba bez nepotrebnog stresa na jarbole, opremu i jedra. Klijent neće napustiti luku ili sidrište ako puše vjetar jači od 7 (sedam)čvorova na Beaufort ljestvici (30 čvorova) ili lučke vlasti zabranjuju jedrenje. Klijent je također dužan poštivati carinske i druge propise i pravila, pravilno držati dnevnik i rukovati plovilom, inventarom i skrbiti o opremi. Klijent izjavljuje da on/ona ima važeću dozvolu za plovidbu ili da će on/ona ovlastiti za rukovođenje jedrilicom člana posade koji ima potrebnu dozvolu. Najmodavac može zahtijevati da klijent demonstrira svoje sposobnosti u rukovanju i sigurnu plovidbu jedrilice na moru, sa najmodavcem ili njegovim zastupnikom na brodu. Ako klijent odbije, najmodavac može otkazati ugovor ili unajmiti skipera na brodu o trošak klijenta, onoliko dana koliko najmodavac smatra potrebnim za sigurnost broda i njegove posade.

Politika otkazivanja

Ukoliko klijent otkaže charter iz bilo kojeg razloga, on/ona može dodijeliti svoja prava i obveze drugoj osobi po prethodnom dogovoru s vlasnikom. Ako klijent ne pronađe drugu osobu koja bi preuzela najam, naknadu za odustanak klijent će se naplaćivati od akontacije i to:

  • Otkaz do dva mjeseca prije početka najma- 30% od ukupne cijene najma
  • Otkaz do 1 mjesec prije početka najma- 50% od ukupne cijene najma
  • Otkaz manje od 1 mjeseca prije početka najma - 100% od ukupne cijene najma

Preporučamo osiguranje povrata sredstava.

Pritužbe

Bit će prihvaćene samo pritužbe u pisanom obliku dostavljene pri povratu plovila i potpisane od strane predstavnika najmodavca i klijenta osobno.

Jurisdikcija

U slučaju neslaganja ili spora, pokušat će se riješiti spor mirnim putem. Ako se ne može riješiti na navedeni način, spor će biti predmet nadležnosti suda u Trogiru.

We use cookies to provide high quality service experience to our clients and full functionality of our website. By continuing to use our website without changing your cookie settings, you agree to our use of cookies in accordance with our Cookies Policy
Go Top