Online poslovanjem do konkurentnosti

Naziv projekta: Online poslovanjem do konkurentnosti

Korisnik: DALMATIA CHARTER, putnička agencija, trgovina, turizam, ugostiteljstvo i usluge d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.17.0043

Poziv: WWW vaučeri za MSP-ove

Kratki opis projekta:

Projekt je usmjeren na izradu e-commerce web rješenja na domeni http://www.dalmatiacharter.com na koju su klijenti navikli, a koja je ovim projektom uređena i nadograđena u skladu s razvojem potreba tržišta. Svrha web rješenja je doprinijeti daljnjem razvoju i uspješnosti poslovanja poduzeća u području nautičkog turizma jer će se uz pomoć istog povećat vidljivost i prodaja usluga, posebno na međunarodnoj razini.

Cilj:

Razvojem e-commerce web rješenja unaprijediti prezentaciju i prodaju usluga najma jedrilica poduzeća Dalmatia Charter d.o.o., a koja će doprinijeti jačanju njegove tržišne pozicije i povećanju konkurentnosti.

Primjenom novog web rješenja očekuju se sljedeći rezultati:

  • Osigurana veća prisutnost i vidljivost online
  • Povećanje konkurentnost i kontinuirano jačanje tržišne pozicije
  • Povećanje broja klijenata
  • Širenje poslovanje na međunarodnoj razini
  • Doprinos razvoju informacijskog društva u Hrvatskoj

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

  • CO01 - Broj poduzeća koji primaju potporu: 1
  • CO02 - Broj poduzeća koja primaju bespovratna sredstva: 1
  • CO06 - Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori: 25.000 HRK
  • Broj izrađenih i/ili unaprijeđenih web/e-commerce/m-commerce rješenja: 1

Ukupna vrijednost projekta: 100.000 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 75.000 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 11.10.2018.-11.10.2019.

Kontakt osoba za više informacija: Ivica Buble, direktor

E-mail: info@dalmatia-charter.hr

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija (https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/)

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća DALMATIA CHARTER d.o.o.

Go Top