Ekologija i turizam

Nautički turizam jedan je od najperspektivnijih oblika turističke ponude u Hrvatskoj koji svoju konkurentnost, između ostalog, duguje nedirnutoj prirodi i ekološkoj očuvanosti.

Nautički turizam jedan je od najperspektivnijih oblika turističke ponude u Hrvatskoj koji svoju konkurentnost, između ostalog, duguje nedirnutoj prirodi i ekološkoj očuvanosti. Navedena očuvanost predstavlja važan preduvjet za budućnost nautičkog turizma u Hrvatskoj kao svjetski poznatoj turističkoj destinaciji, gdje je prisutno ukupno 25% ukupne svjetske flote plovila. Također, Hrvatska je vodeća zemlja u svijetu kao yachting charter destinacija s oko 3.500 plovila u charteru i više od 60.000 najmova godišnje.

Kao jedna od najvećih charter destinacija, Hrvatska svakako ima i veliku odgovornost u području zaštite okoliša. Ova grana turizma donosi veliku dobit, ali svakako predstavlja i velike izazove kada se radi o zbrinjavanju otpada nastalog u procesu obavljanja djelatnosti. Upravo je održivi razvoj, u ekološkom smislu, jedan od glavnih preduvjeta daljnjeg razvoja, konkurentnosti i kvalitete nautičkog turizma.

Na narušavanje ekosustava plitkih voda, kao što je Jadransko more, najznačajnije utječu onečišćenja različitog porijekla, čemu uvelike pridonosi i nautički turizam. Najveći problemi potječu od direktnog izbacivanja raznih onečišćivača u more direktno s plovila, među kojima značajno mjesto zauzima plastika te je upravo nužnost podizanja svijesti o višestrukoj štetnosti plastike kao sporo razgradivog  materijala ključna polazišna točka u rješavanju ovog problema.

Budući da je plastika sve veći problem u Jadranskome moru, uz podizanje svijesti jasna je i važnost recikliranja te razdvajanja otpada na odgovarajući način. Pitanje recikliranja jedno je od najvažnijih pitanja društva uopće jer o recikliranju ne ovisi samo kvaliteta Jadranskog mora, nego i kvaliteta života općenito. Veći problem od same plastike je mikroplastika koja se, bačena u more, pod utjecajem prirode pretvara u čestice manje od 5 mm, tzv. mikroplastiku koja zapravo nikada ne nestaje, već se pod utjecajem sunca, mora i valova raspada na još manje čestice i ulazi u sve pore okoliša te ne ugrožava samo morski ekosustav, nego i ljudsko zdravlje. Stoga je razdvajanje otpada i recikliranje najsigurnija prevencija ugrožavanja zdravlja i okoliša.

Budući da potražnja gostiju za održivim putovanjima i čarterima koji takva putovanja pružaju raste iz dana u dan, bitno je da suradnjom i zajedničkim djelovanjem čartera i marina hrvatski nautički sektor bude primjer kako bi se Hrvatska dokazala kao održiva turistička destinacija. No, sudeći prema sadašnjoj situaciji, čini se da je u tome pravcu pred nama jako dugi put. Kako država još uvijek ne raspolaže odgovarajućim resursima da bi se uhvatila u koštac s ekološkim problemima u nautičkom sektoru, za sada je na nama, pojedincima, da organiziramo individualne pozitivne inicijative koje će spomenute izazove pretvoriti u kompetitivne prednosti na nautičkom tržištu. Dalmatia Charter već radi na tome.

We use cookies to provide high quality service experience to our clients and full functionality of our website. By continuing to use our website without changing your cookie settings, you agree to our use of cookies in accordance with our Cookies Policy
Go Top