Ekologija i turizam

Nautički turizam jedan je od najperspektivnijih oblika turističke ponude u Hrvatskoj koji svoju konkurentnost, između ostalog, duguje nedirnutoj prirodi i ekološkoj očuvanosti.

Nautički turizam jedan je od najperspektivnijih oblika turističke ponude u Hrvatskoj koji svoju konkurentnost, između ostalog, duguje nedirnutoj prirodi i ekološkoj očuvanosti. Navedena očuvanost predstavlja važan preduvjet za budućnost nautičkog turizma u Hrvatskoj kao svjetski poznatoj turističkoj destinaciji, gdje je prisutno ukupno 25% ukupne svjetske flote plovila. Također, Hrvatska je vodeća zemlja u svijetu kao yachting charter destinacija s oko 3.500 plovila u charteru i više od 60.000 najmova godišnje.

Kao jedna od najvećih charter destinacija, Hrvatska svakako ima i veliku odgovornost u području zaštite okoliša. Ova grana turizma donosi veliku dobit, ali svakako predstavlja i velike izazove kada se radi o zbrinjavanju otpada nastalog u procesu obavljanja djelatnosti. Upravo je održivi razvoj, u ekološkom smislu, jedan od glavnih preduvjeta daljnjeg razvoja, konkurentnosti i kvalitete nautičkog turizma.

Na narušavanje ekosustava plitkih voda, kao što je Jadransko more, najznačajnije utječu onečišćenja različitog porijekla, čemu uvelike pridonosi i nautički turizam. Najveći problemi potječu od direktnog izbacivanja raznih onečišćivača u more direktno s plovila, među kojima značajno mjesto zauzima plastika te je upravo nužnost podizanja svijesti o višestrukoj štetnosti plastike kao sporo razgradivog  materijala ključna polazišna točka u rješavanju ovog problema.

Budući da je plastika sve veći problem u Jadranskome moru, uz podizanje svijesti jasna je i važnost recikliranja te razdvajanja otpada na odgovarajući način. Pitanje recikliranja jedno je od najvažnijih pitanja društva uopće jer o recikliranju ne ovisi samo kvaliteta Jadranskog mora, nego i kvaliteta života općenito. Veći problem od same plastike je mikroplastika koja se, bačena u more, pod utjecajem prirode pretvara u čestice manje od 5 mm, tzv. mikroplastiku koja zapravo nikada ne nestaje, već se pod utjecajem sunca, mora i valova raspada na još manje čestice i ulazi u sve pore okoliša te ne ugrožava samo morski ekosustav, nego i ljudsko zdravlje. Stoga je razdvajanje otpada i recikliranje najsigurnija prevencija ugrožavanja zdravlja i okoliša.

Budući da potražnja gostiju za održivim putovanjima i čarterima koji takva putovanja pružaju raste iz dana u dan, bitno je da suradnjom i zajedničkim djelovanjem čartera i marina hrvatski nautički sektor bude primjer kako bi se Hrvatska dokazala kao održiva turistička destinacija. No, sudeći prema sadašnjoj situaciji, čini se da je u tome pravcu pred nama jako dugi put. Kako država još uvijek ne raspolaže odgovarajućim resursima da bi se uhvatila u koštac s ekološkim problemima u nautičkom sektoru, za sada je na nama, pojedincima, da organiziramo individualne pozitivne inicijative koje će spomenute izazove pretvoriti u kompetitivne prednosti na nautičkom tržištu. Dalmatia Charter već radi na tome.

Go Top